10/08/2018 - 19/08/2018

@wbsc   #U15WorldCup  

Hosted by:   PAN

IV U-15 Baseball World Cup 2018 - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名
(17/12/2018)
2018 排名
(25/09/2018)
USA 2 1
TPE 4 5
PAN 13 13
BRA 17 17
CHN 20 20
GER 22 22

B組

球隊 2018 排名
(17/12/2018)
2018 排名
(25/09/2018)
JPN 1 2
CUB 5 4
AUS 7 8
NED 8 7
DOM 12 12
RSA 23 26

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名