IV U-15 Baseball World Cup

2018-08-10 - 2018-08-19

@wbsc   #U15WorldCup   PAN

IV U-15 Baseball World Cup - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名 2017 排名
USA 2 2
TPE 4 4
PAN 13 15
BRA 17 18
CHN 20 22
GER 22 20

B組

球隊 2018 排名 2017 排名
JPN 1 1
CUB 5 5
NED 7 8
AUS 8 7
DOM 12 16
RSA 26 25

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名