13/03/2021 - 22/03/2021

@wbsc   #U15WorldCup  

V U-15 Baseball World Cup 2021 - Official Payoff

非洲

球隊 2020 排名 2019 排名
RSA 24 23

美洲

球隊 2020 排名 2019 排名
USA 2 2
MEX 5 5
CUB 7 8
VEN 8 9
DOM 10 10
PAN 12 13

亞洲

球隊 2020 排名 2019 排名
JPN 1 1
TPE 4 4

歐洲

球隊 2020 排名 2019 排名
ITA 17 17
GER 19 19

大洋洲

球隊 2020 排名 2019 排名
GUM 36 52

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名